Łączenie szeregów

Z powodu braku szerszej taśmy to szeregi łączę tą, którą łączyłem pojedyncze wafle.

Comments